About This Project

Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Batu Erman’ın laboratuvarında yürümekte olan projelerden bir tanesi, p53 adı verilen bir tümör baskılayıcı proteini kontrol eden mekanizmalar üzerinde odaklanmıştır. Laboratuvarda biyokimya, biyoenformatik ve moleküler biyoloji teknikleri kullanarak TÜBİTAK destekli (111T401 numaralı) proje, yüksek etkili ”Molecular and Cellular Biology” dergisinde yayınlandı (Keskin, N., Deniz, E., Eryilmaz, J., Un, M., Ersahin, T., Cetin Atalay, R., Sakaguchi, S., Ellmeier, W. and Erman, B. PATZ1 is a DNA damage responsive alternatively spliced heterodimeric transcription factor that inhibits p53 function Molecular and Cellular Biology 2015, 35(10):1741-1753. doi:10.1128/MCB.01475-14). Nitekim, çalışmaların bir çıktısı p53 proteinini aktive ederek hücreleri ölüme yönlendiren yeni kimyasalların keşfi olmuştur. Yine disiplinlerarası bir proje ile bu yeni ilaçların geliştirilmesi, patentlenmesi ve klinik öncesi araştırmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir.

Date