About This Project

Biyometrik teknolojiler artan biçimde, şifre veya kartlar yerine kimlik doğrulama amaçlı olarak kullanılmaktadır. Farklı biyometrikler farklı uygulamalara uygundur; örneğin çok yüksek güvenlik istenen uygulamalarda retina resmi veya iris kullanılabilir, daha orta seviye güvenlik gerektiren uygulamalarda parmakizi.  İmza ise  toplumda kabul görmüş, kolayca toplanan ve özellikle bankacılıkta önemli uygulaması olan bir biyometriktir. İmza doğrulama probleminin zorluğu, bir kişinin imzasındaki doğal varyasyonları çok az sayıda (3-5 imza) öğrenip, taklitleri gerçeklerden ayırabilecek en uygun bilgisayarlı görme ve makine öğrenmesi yaklaşımlarının bulunmasındadır.

İmza doğrulamada Prof. Yanıkoğlu’nun iki doktora öğrencisi ile geliştirdiği çevrimiçi ve çevrimdışı imza doğrulama sistemleri, 2004 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası imza tanıma yarışmalarının hemen hepsinde birincilik veya ikincilik dereceleri almıştır (SVC2004,  SigComp2011, 4NsigComp2010, SigWIComp2013, SigWIComp2015). Bu yarışmalarda, araştırmacılar ve firmalar, yarışmayı düzenleyen organizatörler tarafından değerlendirildiğinden, belli bir alandaki teknolojiler adil olarak karşılaştırılabilmektedir. Prof. Yanıkoğlu ve öğrencilerinin geliştirdiği sistemlerin başarısı çevrimiçi için %95 üstü, çevrimdışı için %85 civarlarındadır. Daha fazla bilgi için http://people.sabanciuniv.edu/berrin adresine bakabilirsiniz.

Date