About This Project

Türkiye gibi doğal afetlerin oldukça sık yaşandığı ülkelerin öncelikleri arasında etkin afet yönetimi politikalarının geliştirilmesinin yer alması kaçınılmazdır. Yakın zamanda gerçekleşmiş afetlerden (örneğin, 2010 Haiti ve 2011 Van depremleri) sonra yapılan müdahale ve yardım operasyonlarının da vurguladığı gibi insani yardım kuruluşları ciddi lojistik zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Afet sonrasında afetzedelerin hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli yardım malzemelerinin hızlı bir şekilde afetzedelere ulaştırılmasını amaçlayan, depo kurma ve malzeme dağıtımı kararlarını içeren ağ tasarım problemleri etkin bir afet yönetimi için çok önemlidir. Bu bağlamda, Dr. Noyan müdahale ağı tasarımı problemlerine ilişkin belirsizlik altında karar verme modelleri üzerinde çalışmaktadır. Özellikle, erişilebilirlik (accessibility), eşitlik ve ağ güvenilirliği (network reliability) gibi önemli kavramları göz önünde bulunduran stokastik optimizasyon modelleri geliştirmektedir. Dr. Noyan’ın yakın zamanda yayınlanmış olan ilgili çalışmaları (Hong, et al. 2015; Noyan et al. 2016; Elçi ve Noyan, 2018; Elçi, et al. 2018; Noyan ve Kahvecioğlu, 2018) için kişisel web sayfasına bakılabilir.

Date